ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Από το παραπάνω πρόγραμμα ωφελούνται όλοι οι μετέχοντες:
 
- οι έμμισθοι Ευπαθείς και μη και πρώην Άνεργοι, (οι Εκπαιδευόμενοι νέοι με μαθησιακές δυσκολίες)
 
- οι Εθελοντές, αφενός επειδή έχουν να διδαχθούν πολλά από τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους τους, αφ' ετέρου από το γεγονός ότι στη ζωή λαμβάνεις αυτό που δίνεις'.
 
- οι Καλλιτέχνες και Επιστήμονες συνεργάτες του Myrtillo.
 
- η τοπική, και όχι μόνον, κοινωνία που βιώνει και μετέχει σε μια ζωντανή διάδραση με ΑμεΑ στη δουλειά, στην κοινωνική ζωή, στην εκπαίδευση, στην τέχνη.
 
Με τις παραπάνω προδιαγραφές το Myrtillo cafe επιδιώκει να δώσει ένα νέο πνεύμα και στον τομέα της ψυχαγωγίας, η οποία δεν στερείται σε δυναμισμό, ποιότητα και πρωτότυπες ιδέες!
 
ΤΟ ΜΥΡΤΙΛΛΟ ΗΡΘΕ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, ΟΧΙ ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΜΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ!

ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΑΝΤΑΞΙΟ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΕ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.