ΣΤΟΧΟΙ


α. Η στήριξη των μη προνομιούχων συνανθρώπων μας, όχι υπό μορφήν 'προστατευομένης -ανούσιας- απασχόλησης', αλλά δυναμικής εξόδου στην πραγματική ζωή και στην πραγματική εργασία.
 
β. Η υπενθύμιση των αξιών που πηγάζουν από την πανανθρώπινη οντολογική βάση ότι η βαθεία δομή της ψυχής με τις ανάγκες της δεν διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
 
γ. Η σύμπραξη των πιο προνομιούχων με τους πιο αδικημένους κοινωνικά, η οποία μπορεί να επιφέρει μεγάλο όφελος και στους δύο, καθώς αλληλοσυμπληρώνονται και αξιοποιούνται τα χαρίσματα και των δύο πλευρών.
 
δ. Η κοινωνική αφύπνιση όσον αφορά την έμπρακτη στήριξη των ΑΜΕΑ μέσα στη ζωή.
 
ε. Οι στόχοι μας τροφοδοτούνται από την ελπίδα ότι η αγορά εργασίας σύντομα θα ευαισθητοποιηθεί και θα ανοίξει τις πόρτες της στις ευπαθείς ομάδες, όταν συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαία δουλειά μπορούν να προσφέρουν και πόσο αξιοποιήσιμα είναι τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους.