ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


17 Εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 13 ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

(5 Σερβιτόροι, 3 Μπαρίστες, 2 Παρασκευαστές, 2 Γενικών Καθηκόντων, 1 Γραμματέας, 2 Υπεύθυνοι Καταστήματος, 2 Εκπαιδευτικοί). 
 
Σε τακτά χρονικά διαστήματα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διάφοροι εθελοντές φοιτητές και ειδικευόμενοι, αλλά και καλλιτέχνες και επιστήμονες που παρέχουν σεμινάρια, μαθήματα, ζωντανές συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, παραστάσεις, εκθέσεις κλπ. Δίνουμε βήμα σε όσους έχουν να προσφέρουν κάθε είδους αξιόλογο πνευματικό έργο!

Εξάλλου, το πρωτοποριακό/πιλοτικό πρόγραμμα του Myrtillo cafe, που θα δώσει ευκαιρίες σε πολλούς επιστήμονες και καλλιτέχνες, επιδιώκει να αλλάξει το πολιτιστικό προφίλ μιάς αστικής περιοχής που βρίθει από χώρους συμβατικής ψυχαγωγίας.