ΜYRTILLO HOME (ΣΥΔ)
To Myrtillo εκπληρώνοντας και πάλι το σκοπό του για την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία, κάνει ένα ακόμα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Aπό την 1η Ιουνίου 2021, ξεκίνησε την πιλοτική λειτουργία μιας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ, του MYRTILLO HOME!

Η ΣΥΔ Myrtillo θα προσφέρει σε τέσσερα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία της μετάβασης σε μια, όσο γίνεται για τον καθένα, αυτόνομη διαβίωση μέσα σε ένα συμπεριληπτικό και ασφαλές περιβάλλον. Αυτή η μετάβαση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή ενός ατόμου, καθώς του δίδεται η ευκαιρία να διαμορφώσει ο ίδιος τον τρόπο ζωής του.

Το Myrtillo Home ανοίγει το δρόμο σε πιο ευέλικτες μορφές υποστήριξης των ΑΜΕΑ, καθώς τους παρέχει ένα εύρος προσωπικών επιλογών και πραγματική αίσθηση αυτονομίας στη διαχείριση των πρακτικών θεμάτων του καθημέραν βίου και στο σχεδιασμό ωφέλιμων στόχων για τη ζωή τους.
Όπως και στο Myrtillo Café, έτσι και στο Myrtillo Home, ο στόχος μας είναι με το σωστό σχεδιασμό να προαχθεί η ποιότητα ζωής των ενοίκων στο συναισθηματικό, το υλικό, το πνευματικό και το κοινωνικό πεδίο.

Προσωπικό του Myrtillo Ηome:

Γεωργία Λεμπέση Ψυχολόγος (Θεραπευτικά Υπεύθυνη)
Δρ. Στέλιος Κατσαούνης (Πελασγός) Ψυχοπαιδαγωγός - Ιστορητής ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Ιωαννίδης, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Φροντιστής

Διεπιστημονική Επιτροπή:
Γεωργία Λεμπέση Ψυχολόγος
Παυλίνα Παραδομενάκη, Φιλόλογος, Παιδαγωγός
Μάχη Λερίδου, ΠΕ Κοινωνική Λειτουργός

Συνεργάτες:
Γεωργία Σταθακάρου, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια.
Λογιστικό Γραφείο Ιωάννη Λαγού και Γεωργία Δημοπούλου, Σύμβουλος.

Εποπτεύουσα Αρχή:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοιν. Σ. Επ. Μyrtillo, με Υπεύθυνο Πράξης τον ταμία ΔΣ, Γεώργιο Αποστολίδη.


Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ προς δυνητικά ωφελουμένους για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης 'επιχορήγηση λειτουργίας στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) MYRTILLO ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

Υποβολή αίτησης : Παράταση προθεσμίας έως 20/8

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Myrtillo, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ MYRTILLO (MYRTILLO ΣΥΔ) ΓΙΑ 3 ΕΤΗ'" στον Άξονα Προτεραιότητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής" του Ε.Π. 'Αττική', με κωδικό Πράξης /ΜIS (OΠΣ) 5074449 και Κωδικό Δικαιούχου 6314137.
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Myrtillo, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ MYRTILLO (MYRTILLO ΣΥΔ) ΓΙΑ 3 ΕΤΗ'" στον Άξονα Προτεραιότητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής" του Ε.Π. 'Αττική', με κωδικό Πράξης /ΜIS (OΠΣ) 5074449 και Κωδικό Δικαιούχου 6314137.
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΝΩΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΔ MYRTILLO

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα άνω των 18 ετών, με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (Asperger) όλα δυνάμενα να εργασθούν. H θέση του δυνητικά ωφελούμενου θα καλυφθεί σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής της Διεπιστημονικής Ομάδας και θα επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.
Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι 31.12.2023
Η Στέγη προσφέρει σε τέσσερα (4) άτομα, σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 (ΦΕΚ Β’ 1160/08-04-2019), υπηρεσίες υποστήριξης, και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τα κάτωθι:
• Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή
• Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή
• Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα
• Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους.
• Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων, ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και της άνετης παρουσίας τους στο κοινωνικό περιβάλλον.
• Νομικές υπηρεσίες υποστήριξης.
• Ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στη Σ.Υ.Δ. και συνεργασία μαζί τους.
• Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με σεβασμό της ιδιωτικότητας και της σεξουαλικότητάς του.
Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων, την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους για στέγη, εργασία και ανεξαρτησία στις επιλογές τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΔ
Για την εγγραφή υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ: Τεύχος Β, 1160/08.04.2019:
1. Αίτηση Συμμετοχής η οποία χορηγείται από το Φορέα.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πρόσφατες Φωτογραφίες (2).
6. Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
7. Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α.
8. Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η τελική επιλογή γίνεται από την ειδική επιτροπή (Διεπιστημονική Ομάδα) εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων, η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Κοιν. Σ.Επ.
Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας. Επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων. Σε περίπτωση κάλυψης των θέσεων και ύπαρξης επιλαχόντων, αυτοί θα καλύπτουν όποιο κενό προκύψει στο μέλλον, εάν και τότε ενδιαφέρονται. Ο Φορέας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης των ωφελουμένων, και οι επιλεγέντες την υπογραφή «Συμβολαίου». Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγών ή μη συμμετοχών από πλευράς ωφελουμένων και σε κάθε περίπτωση λόγω μη υπαιτιότητας του δικαιούχου, η Επιτροπή δύναται να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές απευθυνόμενη στους επιλαχόντες με βάση τον πίνακα κατάταξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή στο Myrtillo Cafe Τριφυλίας και Λάμψα, Πάρκο ΚΑΠΑΨ Αμπελόκηποι, πρωινές ώρες και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 6971759463. Εναλλακτικά, μέσω ταχυδρομείου ή courier. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 8/06/2022 στις 17.00.
Η παρούσα αναρτάται στα κοινωνικά δίκτυα της Κοιν.Σ.Επ. (www. myrtillocafe.gr, www.facebook.com/Myrtillo) και διατίθεται από τον Φορέα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Περιοχής Παρέμβασης, της Περιφέρειας Αττικής, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής και στη Δ/νση Προστασίας ΑΜΕΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πληροφορίες:
tel: 6971759463,
[email protected],
[email protected]

parallax background